O klubu

od historie až po současnost

V únoru 2015 byl založen spolek Házená Mělník, aby zajistil podmínky pro další rozvoj házené ve městě Mělníku a jeho okolí. Velký nárůst zájmu dětí a mládeže o náš sport začal přesahovat rámec amatérského klubu, proto bylo potřeba dát házené na Mělníku a v okolí vlastní právní subjektivitu. Spolek Házená Mělník navazuje na dlouholetou činnost tehdejšího oddílu TJ EMĚ Mělník – 1. HC Wendy.

Hodláme dosahovat rozvoje sportovních činností, zejména házené, a s nimi spojených společenských aktivit v úzké spolupráci s partnery z oblasti samosprávy města Mělníka a dalších státních institucí. Pro vytvoření sportovního, ekonomického, sociálního a společenského zázemí odpovídajícího nárůstu zájmu dětí a mládeže o házenou chceme také spolupracovat s podnikatelským prostředím regionu. Z dlouhodobého hlediska je naším cílem poskytnutí stabilního prostředí pro sportovní činnost dětí a mládeže všech věkových kategorií. Požadavek stabilního zázemí pro narůstající členskou základnu a další rozvoj házené na Mělníku a v okolí by měl vést k následnému vytvoření poloprofesionálního či dokonce profesionálního prostředí.

Házená Mělník z.s.

IČ: 03884821
Adresa: Kokořínská 1615/86, 276 01 Mělník
Email:
info@hazenamelnik.cz
Tel: +420 725 959 828

Bankovní spojení

Česká spořitelna Mělník
Číslo účtu: 4002844379/0800