Pořádáme

Školní liga v miniházené

Ročník 2018/19 - 1.kolo 20.11.2018

                          2.kolo 11.12.2018

školy : ZŠ Jungmannovy sady, ZŠ J. Seiferta, ZŠ J. Matiegky, ZŠ Velký Borek a od lena 2018 ZŠ Eriza

místo : nafukovací hala ISŠT Mělník, vždy od 13 hod

rozhodčí : Karolína Chudá, Jana Vozábova, Šárka Jeřábková, Kristýna Křížková, Adam Rubín, Jakub Pořízek