O klubu

V únoru 2015 byl založen spolek Házená Mělník, aby zajistil podmínky pro další rozvoj házené ve městě Mělníku a jeho okolí. Velký nárůst zájmu dětí a mládeže o náš sport začal přesahovat rámec amatérského klubu, proto bylo potřeba dát házené na Mělníku a v okolí vlastní právní subjektivitu. Spolek Házená Mělník navazuje na dlouholetou činnost stávajícího oddílu TJ EMĚ Mělník – 1. HC Wendy a v souladu s vlastní právní subjektivitou deklaruje dobrou vůli v úzké spolupráci s 1. HC Wendy Mělník.

Hodláme dosahovat rozvoje sportovních činností, zejména házené, a s nimi spojených společenských aktivit v úzké spolupráci s partnery z oblasti samosprávy města Mělníka a dalších státních institucí. Pro vytvoření sportovního, ekonomického, sociálního a společenského zázemí odpovídajícího nárůstu zájmu dětí a mládeže o házenou chceme také spolupracovat s podnikatelským prostředím regionu. Z dlouhodobého hlediska je naším cílem poskytnutí stabilního prostředí pro sportovní činnost dětí a mládeže všech věkových kategorií. Požadavek stabilního zázemí pro narůstající členskou základnu a další rozvoj házené na Mělníku a v okolí by měl vést k následnému vytvoření poloprofesionálního či dokonce profesionálního prostředí.

Házená Mělník, z.s.

Bankovní spojení

    Česká spořitelna Mělník

    číslo účtu: 4002844379/0800