Příspěvky na I.pololetí

autor: Hedvika Janoušková / kategorie: Aktuality / 20.09.2019

Výše příspěvků pro jednotlivé kategorie  na druhé pololetí 2019

Kroužek Míček - 500 Kč

Přípravka a minižactvo - 1000 Kč

Mladší a starší žactvo - 1250 Kč

Dorost - 1500 Kč

Číslo účtu pro platbu  4002844379/0800, do textové zprávy uveďte jméno dítěte.