Pozvánka na Valnou hromadu spolku

autor: Hedvika Janoušková / kategorie: Aktuality / 03.06.2019

Z pověření výkonného výboru spolku Házená Mělník z.s. Vás srdečně zvu na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 10.6.2019 od 19,15  hodin v prostorách ISŠT Mělník v učebně č. 11.

 Program:

Zahájení

Volba řídícího schůze

Schválení programu

Volby návrhové, volební a mandátové komise

Projednání návrhu VV na přijetí nových řádných členů spolku

Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2018

Zpráva o hospodaření  za rok 2018

Výhledový  (aproximativní)  rozpočet pro rok 2019

Bilance  jednotlivých družstev za rok 2018 + návrhy, výhledy pro rok 2019

Schválení založení pobočného spolku - Sportovní centrum mládeže, pobočný spolek při Házené Mělník

Výroční zpráva

Diskuse ke zprávám

Volba-opakovaná  výkonného výboru spolku

Diskuse

Usnesení

Závěr

 

 

Kotek Stanislav – předseda Spolku