Házená Mělník nespí ani v těžším období

Přišel 12. březen 2020 a spolu s nouzovým stavem vyhlášeným na území České republiky jsme byli nuceni omezit veškerou sportovní činnost spolku Házená Mělník z.s. Museli jsme zastavit veškerou sportovní činnost, zrušit veškeré tréninky a sportovce ve všech kategoriích kontaktovat pouze pomocí emailu, sociálních sítí a trpělivě čekat na první trénink.

Veškerá činnost spolku se však nezastavila. Naši svěřenci dostávali od svých trenérů a asistentů individuální tréninkové plány, které pak samostatně plnili. Někteří trenéři nahráli i krátká videa s vybranými posilovacími cviky, která následně pomocí sociálních sítí předávali hráčům a hráčkám. Od 5. 5. 2020 jsme postupně obnovovali sportovní činnost v souladu s nařízenými hygienickými opatřeními ve všech věkových kategoriích. Nejen na dětech bylo vidět, jak jim chyběla házená i kontakt s kamarády a spoluhráči. Veškerá příprava po ukončení ročníku 2019/2020 Českým svaz házené již směřuje k následujícímu soutěžnímu ročníku 2020/2021.

Organizačně jsme připravili všechna družstva na následující sportovní sezónu a podali přihlášky do následujících soutěží. Pro budoucí sezonu jsme naše družstva přihlásili v kategoriích mladšího a staršího dorostu dívek II. dorosteneckou ligu a pod záštitou Sportovního centra mládeže, které úzce spolupracuje se Středočeským krajským úřadem a ISŠT Mělník, jsme přihlásili do II. ligy také mladší a starší dorostence. V žákovských kategoriích staršího a mladšího žactva, minižactva a přípravky máme kompletně obsazeny všechny kategorie v chlapecké i dívčí složce. Nadále funguje „Klubík Míček“ pro 3-6 leté děti. Ve Středočeském kraji není organizována soutěž žen, proto jsme již druhým rokem přihlásili družstvo našich žen do pražské soutěže.

Jelikož k 30. 6. 2020 nám končí úspěšný tříletý projekt Regionálního sportovního centra, podali jsme pro budoucí období žádost na Český svaz házené o přidělení statutu Sportovního střediska a uspěli jsme. Jedná se o historický úspěch házené v Mělníku, dokládající výbornou práci našich trenérů, asistentů, spolupracujících rodičů a funkcionářů. Přidělení statutu Sportovního střediska je pro nás nejen oceněním trpělivé a poctivé práce s dětmi za předchozích pět let, ale současně i velkým závazkem pro budoucí období.

Chtěli bychom poděkovat našim sponzorům a partnerům Nadaci ČEZ, Městu Mělník, Středočeskému kraji a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kteří nás podporují i v této nelehké době, děkujeme.